AGENCIJA ZA STANOVANJE D.O.O. PODGORICA
Ulica Zetskih vladara bb
81000 Podgorica
Tel. 020/623-337 Fax. 020/622-113 Mail. aspg@t-com.me
(PIB 02015676  PDV 30/31-00631-6)


Danilo Drobnjak
Predsjednik Upravnog odbora

Veselin Raičević
Član Upravnog odbora
Milivoje Kavarić
Član Upravnog odbora
Omer Bećović
Član Upravnog odbora
Darko Dragović
Član Upravnog odbora