08/02/2016
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 680 – 1/Š – 2016 šopingom za nabavku KANCELARIJSKOG MATERIJALA I TONERA (preuzmite ovdje)