04/03/2019
Tokom prethodne sedmice služba servisa i hitnih intervencija Agencije za stanovanje imala je ukupno 69 intervencija. Ekipa vodoinstalatera imala je 19 intervencija, ekipa kanalizatora 7, električari su imali 18 intervencija, na čišćenju dimnjačkih kanala intervenisalo se 5 puta, dok je specijalno vozilo za crpljenje i odvoz fekalnih voda imalo ukupno 20 intervencija.
Ekipa bravara intervenisala je i sanirala oštećenja na poligonima u ul.Đoka Miraševića i Meše Selimovića ali i oštećenja na parkiralištu za bicikliste na Trgu Nezavisnosti. Sanirana su i određena oštećenja na zaštitnim bulevarskim ogradama na tri lokacije u gradu ali i zaštitna ograda u Ljubljanskoj ulici. U toku je i popravka i farbanje ograde u blizini SC „Morača“. (fotografije)