14/06/2019
Zaposleni u građevinsko zanatskoj operativi Agencije za stanovanje d.o.o. ovih dana vrijedno rade na osvježavanju mosta Milenijum. Vrši se čišćenje i farbanje ab sidrišta kablova. Uklonjena je nečistoća iz podnožja bankina između pješačkog i kolovoznog dijela kao i ograde mosta. Ograda i bankine se čiste a nakon toga će uslijediti i premazivanje u potrebnom broju premaza. Sa metalnih djelova koji štite kablove izvršeno je čišćenje korozije i nanesena je nova zaštita. Piloni mosta su premazani do visine 3m. Nakon što Agencija za stanovanje d.o.o. odradi svoj dio posla Putevi d.o.o. će obnoviti horizontalnu signalizaciju (galerija)