U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( “Sl. list CG”, broj 52 / 2014 od 24. decembra 2014. god. ), član 32, objavljujemo nedeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica.