Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju osnovnih sredstava – Motornih vozila Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica


Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju osnovnih sredstava – Motornih vozila Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica


Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta (po usvojenom idejnom rješenju) i izvodjenje radova po sistemu “KLJUČ U RUKE” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja u zahvatu DUP-a “Servisno-skladišna zona / Izmjene i dopune”