Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 953 – 1/MV – 2018 za nabavku  CIPELA ZA ZIMSKI PERIOD


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1102 – 2/MV – 2018 za nabavku RAČUNARSKE OPREME


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1273 – 3/MV – 2018 za nabavku VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1275 – 4/MV – 2018 za nabavku SANITARIJA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1493 – 5/MV – 2018 za nabavku LIMA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2018 – 6/MV – 2018 za nabavku KANCELARIJSKOG MATERIJALA I TONERA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1932 – 7/MV – 2018 za nabavku ZAŠTITNE OGRADE


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2535 – 8/MV – 2018 za nabavku USLUGE ISPITIVANJA SREDSTAVA RADA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2682 – 9/MV – 2018 za nabavku RADOVA MAŠINSKOG MALTERISANJA I IZRADE PODLOGA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 3138 – 10/MV – 2018 za nabavku ZAŠTITNE OPREME ZA LJETNJI PERIOD


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 3387 – 11/MV – 2018 za nabavku PIĆA I NAPITAKA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 3410 – 12/MV – 2018 za nabavku SREDSTAVA ZA HIGIJENU


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 3504 – 13/MV – 2018 za nabavku USLUGA OSIGURANJA POSLOVNIH OBJEKATA, MAŠINA I OPREME


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 4493 – 14/MV – 2018 za nabavku USLUGA OSIGURANJA STAMBENIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU GLAVNOG GRADA NAMIJENJENIH SOCIJALNOM STANOVANJU


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 4842 – 15/MV – 2018 za nabavku KERAMIKE


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 4890 – 16/MV – 2018 za nabavku USLUGA REGISTRACIJE VOZILA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 5365 – 17/MV – 2018 za nabavku STOLARIJE


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 5146 – 18/MV – 2018 za nabavku MATERIJALA ZA GIPS-KARTONSKE RADOVE


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 6873 – 19/MV – 2018 za nabavku ALPINISTIČKIH RADOVA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 7298 – 20/MV – 2018 za nabavku LIMENIH “SENDVIČ” PANELA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 7545 – 21/MV – 2018 za nabavku RADOVA NA MONTAŽI I DEMONTAŽI FASADNE SKELE


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 7950 – 22/MV – 2018 za nabavku STOLARSKIH RADOVA