Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 630 – 1/MV – 2020 za nabavku  ULJA ZA VAKUM PUMPU ZA SPECIJALNO TERETNO VOZILO SA NADOGRADNJOM (CISTJERNA)


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 710 – 2/MV – 2020 za nabavku  ALPINISTIČKIH RADOVA NA FASADAMA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 775 – 3/MV – 2020 za nabavku  RADOVA NA MONTAŽI I DEMONTAŽI SKELE


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1392 – 4/MV – 2020 za nabavku  USLUGA POPRAVKE I SERVISA VOZILA – TERETNI PROGRAM


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1835 – 5/MV – 2020 za nabavku  GIPS-KARTONSKIH RADOVA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 1939 – 6/MV – 2020 za nabavku  KROVNIH PROZORA SA UGRADNJOM


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2477 – 7/MV – 2020 za nabavku  KANCELARIJSKOG MATERIJALA I TONERA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2479 – 9/MV – 2020 za nabavku  GUMA ZA TERETNA I PUTNIČKA VOZILA SA USLOGOM MONTAŽE I BALANSIRANJA


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2479 – 8-1/MV – 2020 za nabavku  SREDSTAVA ZA HIGIJENU


Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2989 – 10/MV – 2020 za nabavku  ALPINISTIČKIH RADOVA NA FASADAMA