Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 1283 – 1/T – 2020 za nabavku RADOVA NA MONTAŽI I DEMONTAŽI SKELE


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 1284 – 2/T – 2020 za nabavku RADOVA ZA IZRADU I UGRADNJU ELOKSIR I PVC BRAVARIJE


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 1429 – 3/T – 2020 za nabavku GRAĐEVINSKOG, ZANATSKOG I GIPS KARTONSKOG MATERIJALA PO PARTIJAMA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 1455 – 4/T – 2020 za nabavku AGREGATA, GOTOVOG BETONA I BETONSKIH BLOKOVA PO PARTIJAMA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 1590 – 5/T – 2020 za nabavku GORIVA I AUTOGASA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 2358 – 6/T – 2020 za nabavku FASADERSKIH RADOVA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 2445 – 7/T – 2020 za nabavku ELOKSIR I PVC BRAVARIJE


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 2510 – 8/T – 2020 za nabavku VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA I SANITARIJA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 2618 – 9/T – 2020 za nabavku ŠRAFOVSKE ROBE, OKOVA I SITNOG ALATA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 2862 – 10/T – 2020 za nabavku ELEKTROINSTALACIONOG MATERIJALA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 3555 – 11/T – 2020 za nabavku USLUGE POPRAVKE VOZILA MARKE “RENAULT” I “DACIA”


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 4034 – 12/T – 2020 za nabavku HIDROIZOLACIONOG MATERIJALA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 4322 – 13/T – 2020 za nabavku PODOPOLAGAČKOG MATERIJALA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 4328 – 14/T – 2020 za nabavku FASADERSKIH RADOVA


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke 4400 – 15/T – 2020 za nabavku GRADJEVINSKOG I ZANATSKOG MATERIJALA