Poštovani stanari,

Molimo Vas/vas da objavljeni primjerak sa smjernicama i upustvima u cilju sprečavanja pojave i prenosa virusa COVID – 19 preuzmete (klik na fotografiju / sačuvaj u uredjaju) i da isti u štampanoj formi objavite na vidnim oglasnim mjestima u ulazu stambene zgrade.