AGENCIJA ZA STANOVANJE D.O.O. PODGORICA
Ulica Zetskih vladara bb
81000 Podgorica
Tel. 020/623-337 Fax. 020/622-113 Mail. aspg@t-com.me
(PIB 02015676  PDV 30/31-00631-6)


Momčilo Vujović
Predsjednik Upravnog odbora

Marko Bulatović
Član Upravnog odbora
Marjan Kavarić
Član Upravnog odbora
Irma Mišić
Član Upravnog odbora
Darko Dragović
Član Upravnog odbora