AGENCIJA ZA STANOVANJE D.O.O. PODGORICA
Ulica Zetskih vladara bb
81000 Podgorica
Tel. 020/623-337 Fax. 020/622-113 Mail. aspg@t-com.me
(PIB 02015676  PDV 30/31-00631-6)


Zdravko Vojnović – predsjednik odbora direktora
Marko Jovetić –  član odbora direktora
Emir Pepeljak – član odbora direktora
Nebojša Andrejević – član odbora direktora
Darko Dragović – član odbora direktora