AGENCIJA ZA STANOVANJE D.O.O. PODGORICA
Ulica Zetskih vladara bb
81000 Podgorica
Tel. 020/623-337 Fax. 020/622-113 Mail. aspg@t-com.me
(PIB 02015676  PDV 30/31-00631-6)


Vladimir Tomović, dipl.men.
Izvršni direktor društva
Tel. 020/623-337 Mail. aspg@t-com.me

Tanja Drakulović, dipl.inž.gradj.
Rukovodilac sektora za tehničko – operativne poslove
Tel. 020/622-114 Mail. aspg2@t-com.me

Danijela Djuković, MSc ecc.
Rukovodilac službe za usluge klijentima, tehničku pripremu, plan i analizu
Tel. 020/622-979 Mail. aspg4@t-com.me

 Damir Efović, MSc arh.
Šef tehničke pripreme
Tel. 020/623-337 Mail. aspg4@t-com.me

Milanka Caković, dipl.ecc.
Rukovodilac sektora za ekonomsko – finansijske, pravne i opšte poslove i poslove sprovodjenja socijalno – stambene politike
Tel. 020/622-191 Mail. aspg3@t-com.me

Olga Tuzović, MSc ecc.
Rukovodilac službe za sprovodjenje socijalno – stambene politike
Tel. 020/623-345 Mail. aspg1@t-com.me

Amira Čović, dipl.ecc.
Rukovodilac službe za ekonomsko – finansijske poslove
Tel. 020/623-697 Mail. aspg3@t-com.me

Ana Vujisić, dipl.prav.
Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove
Tel. 020/623-854 Mail. aspg6@t-com.me

Darko Dragović, elekt. tehn.
Šef servisa i hitnih intervencija
Tel. 020/623-493