Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama, potrebno je nadležnom Sekretarijatu lokalne samouprave, predati sledeće:

  • Poziv etažnim vlasnicima da prisutvuju konstituisanju Skupštine stanara (vlasnika) sa utvrđenim dnevnim redom (poziv u slobodnoj formi mora biti postavljen na javnom mjestu, minimum 5 dana prije održavanja Skupštine).
  • Zapisnik sa konstitutivne Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (preuzmite ovdje).
  • Odluku o imenovanju Predsjednika skupštine stambene zgrade (preuzmite ovdje) i Odluku o imenovanju Upravnika stambene zgrade (preuzmite ovdje).
  • Ugovor o međusobnim odnosima između Skupštine etažnih vlasnika i Upravnika stambene zgrade (preuzmite ovdje).
  • Pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika (preuzmite ovdje).
  • Odluku o otvaranju računa u banci.
  • List nepokretnosti stambene zgrade.Uzima se u Upravi za nekretnine ili na sajtu Uprave za nekretnine CG (link).
  • Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (dobija se u kancelariji Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj).
  • Ispunjenu prijavu Zavoda za statistiku CG – Monstat (preuzmite ovdje).
  • Uplaćenu taksu u iznosu od 5,00 € (Žiro račun: 832-3161-26  Korisnik: Budžet Crne Gore Svrha: Registracija Skupštine stanara).

Kompletnu dokumentaciju neophodno je ovjeriti pečatom i potpisom Upravnika stambene zgrade.

Nakon dobijanja uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade kao i rješenja Zavoda za statistiku CG – Monstat, pristupa se otvaranju računa u banci, prilikom čega se prilažu kopije uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, Odluka o otvaranju računa u banci kao i riješenje Zavoda za statistiku CG – Monstat.

Skupštinu stanara (vlasnika) mogu formirati 51% vlasnika, ili jedan više od polovine vlasnika. Organi upravljanja stambenom zgradom su Skupština vlasnika i Upravnik.

Troškovi održavanja, zavise od načina korišćenja prostora. Način korišćenja prostora boduje se u skladu sa Članom 10 Stav 3 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada: iznosi 1 bod/m2 korisne stambene površine, 3 boda/m2 korisne površine poslovnog prostora, 0,5 boda/m2 korisne površine garažnog prostora ili garažnog mjesta.

Odluku o vrijednosti boda donosi Skupština stambene zgrade (etažni vlasnici) ali ne smije biti ispod zakonskog minimuma i to 0,20 eura po bodu.